Phương Trình Hóa Học

  • July 23, 2020

Từ Điển Phương Trình Hóa Học được thành lập từ năm 2010 là sản phẩm được xây dựng bởi Be Ready Academy nhằm giúp cho học sinh Việt Nam học Hóa Học dễ hơn thông qua tìm kiếm Phương Trình và Chất Hóa Học.

Bên cạnh đó Từ điển còn cung cấp nhiều công cụ học tập hóa học phổ biển như

  • Dãy điện hóa
  • Dãy hoạt động Kim Loại
  • Bảng tính tan
  • Cấu hình electron
  • Bảng tuần hòa
  • Nguyễn tố hóa học Trang 42 Lớp 8
  • Danh sách màu sắc chất hóa học

Đến với Từ Điển Phương Trình Hóa Học, bên cạnh việc tìm kiếm và cân bằng phương trình hóa học, học sinh sẽ còn được học các kiến thức đã được tổ chức một cách hợp lý.

Các phương trình sẽ được phân loại cụ thể theo từng lớp học từ lớp 8 cho tới lớp 12 và những phương trình phục vụ cho mục đích ôn thi Tốt Nghiệp Trung Học Cơ Sở, Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông và Ôn Thi Đại Học. Học sinh sẽ dễ dàng biết được bài học nào trong sách giáo khoa sử dụng phương trình nào, và thông qua đó dễ dàng ghi nhớ các kiến thức đã học.

Các kiến thức ngoài việc được cộng đồng đánh giá liên tục, còn được thường xuyên kiểm duyệt bởi đội ngũ quản trị có chuyên môn cao trong ngành hóa học.

Website cũng là đối tác của hệ thống Ôn Thi Đại Học – website cho phép học sinh tự làm bài tập ôn luyện cho kỳ thi đại học.

Từ năm 2017, để phục vụ cộng đồng tốt hơn nữa, Phương Trình Hóa Học đã được sự hỗ trợ của công ty  PIXA Việt Nam – một công ty chuyên về lĩnh vực xây dựng các sản phẩm ứng dụng di động. Đến nay ứng dụng Android và IOS của Từ điển đã có hơn 100.000 lượt download và có điểm đánh giá từ 4.5 sao trở lên.

Hiện tại Be Ready Education đang xây dựng phiên bản Từ Điển Phương Trình Hóa Học bằng tiếng anh nằm phục vụ cộng đồng quốc tế.