Junior iOS Developer- Swift 4

  • October 18, 2017

PIXA STUDIO là công ty outsourcing các ứng dụng mobile (iOS,Android) có địa chỉ tại Phú Nhuận, tp Hồ Chí Minh, Việt Nam. Khách hàng của công ty là các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Mô tả công việc Tham gia phát triển ứng dụng cho các dự án trong và ngoài nước….