PIXA STUDIO Co., Ltd – An excellent outsourcing company in Ho Chi Minh city

  • April 17, 2019

The store of our journey: Since 2017 we having working side by side with Pixa Studio, a company based in Ho Chi Minh City, Viet Nam to develop one of our most strategic and popular products – Chemical Equation Balancer. With more than 10 millions page views annually on website phuongtrinhhoahoc.com (Vietnamese) and chemicalequationbalancer.com (English). the launch of mobile…

Junior iOS Developer- Swift 4

  • October 18, 2017

PIXA STUDIO là công ty outsourcing các ứng dụng mobile (iOS,Android) có địa chỉ tại Phú Nhuận, tp Hồ Chí Minh, Việt Nam. Khách hàng của công ty là các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Mô tả công việc Tham gia phát triển ứng dụng cho các dự án trong và ngoài nước….