Dictionary of Chemical Equation

Ứng dụng tìm kiếm phương trình hóa học cùng nhiều tính năng học hóa tiện dụng.

Ảnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hìnhẢnh chụp màn hình

 

 

Ứng dụng tìm kiếm phương trình hóa học cùng nhiều tính năng học hóa tiện dụng.

Tính năng tiêu biểu:

– Tìm kiếm với hơn 7000 phương trình và 3000 chất hóa học
– Phương trình hiển thị chi tiết cụ thể trang trái và màu sắc chất
– Vẫn có thể sử dụng khi không có internet
– Công cụ hỗ trợ: dãy hoạt động kim loại