Junior iOS Developer- Objective-C-lương 9M đến 15M

  • September 7, 2017

Mô tả công việc Tham gia phát triển ứng dụng cho các dự án trong và ngoài nước. Ứng viên sẽ làm việc với back-end side để hoàn thiện ứng dụng trên iOS. Ngôn ngữ lập trình được sử dụng là Objective–C (bắt buộc) hoặc Javascript (chưa biết sẽ được training) Quyền lợi Có mức lương…